Podrška: Garancija i propisi

Garancija i propisi

Pravila i propisi za vožnju Segway proizvoda

Pravila i propisi za vožnju Segway uređaja spadaju u Zakon o sigurnosti prometa na cestama Republike Hrvatske, Narodne Novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17.


Jamstvena izjava

Izjavljujemo: Da bi proizvod u jamstvenom roku sigurno radio, morate ga upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom i uputstvom za upotrebu. Sve kvarove na proizvodu u jamstvenom roku otkloniti ćemo unutar razumnog roka na naš trošak.

Proizvod koji ne bude popravljen unutar razumnog roka zamijenit ćemo novim proizvodom. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme trajanja popravka. Jamstvo počinje vrijediti s datumom prodaje, što dokazujete računom o prodaji i ovjerenim jamstvenim listom od prodavača.

Jamstveni rok na uređaj iznosi 12 mjeseci.
Jamstveni rok na bateriju i punjač iznosi 180 dana.

Jamstveni uvjeti: Troškove prijevoza i popravka proizvoda, priznat ćemo u prethodnom dogovoru s najbližim ovlaštenim servisom. Prijevozne troškove izvan mjesta servisa (kurirska služba) snosi davatelj jamstva uz prethodnu suglasnost sa servisnim centrom.

Jamstvo proizvoda ne vrijedi u slučaju:
- ne pridržavanja uputa za upotrebu
- ukoliko je popravak izvršila neovlaštena osoba
- ugradnje neoriginalnih sastavnih dijelova
- kvarova nastalih mehaničkim oštećenjem (udarci nepažnjom kupaca, udar groma, strujni udar, poplava, požara, prekomjernim opterečivanjem, vožnjom preko prepreka, padom, ekstremnim sportovima, skladištenje na niskim ili visokim temperaturama)
- ako jamstveni list nije uredno popunjen i potvrđen od prodavatelja

U jamstvo ne ulazi nikakav potrošni materijal kao što su glavčine kotača, gume, branik, blatobran, gazište i slično. Jamstvo se ne priznaje ukoliko se aparati koriste u profesionalne svrhe.

Ostvarivanje jamstvenih prava: Sva jamstva po ovom jamstvenom listu vrijede na teritoriju Republike Hrvatske. Prava iz ovog jamstva koja pripadaju kupcu ne utjeću na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu.

Pravila u jamstvu: Za popravak u jamstvu obavezno predočiti odgovarajuči jamstveni list i račun o kupnji.

Servisiranje se vrši samo u ugovorenim servisima, koji su navedeni u našem popisu.
Molimo Vas, prije nego što stavite proizvod u uporabu, odvojite nekoliko trenutaka kako biste mogli pročitati uputstvo za upotrebu.